home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Metodik sociálně patologických jevů


PaedDr. Roman Gregor
e-mail: gregor@oabk.cz
telefon: 516 418 980 (kancelář školy)

Konzultační hodiny:
  • úterý - 1130 - 1230
  • čtvrtek - 1000 - 1100
  • kdykoli po předchozí domluvě nebo v akutních případech


Náplň práce metodika sociálně patologických jevů:
  • koordinuje tvorbu MPP (minimální preventivní program), kontroluje jeho realizaci,
  • koordinuje aktivity prevence záškoláctví, závislostí, násilí a dalších sociálně patologických jevů,
  • pomáhá vyhledávat problémové projevy chování,
  • koordinuje spolupráci školy a orgánů s kompetencí řešit sociálně patologické jevy,
  • kontaktuje odborná pracoviště v případě výskytu sociálně patologického jevu,
  • vede písemné záznamy dokládající rozsah a obsah činnosti,
  • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem a projevy sociálně patologického chování.

Postavení školního metodika prevence ve škole
Školní metodik prevence je členem školního poradenského pracoviště společně s výchovným poradcem, kteří vytvářejí školní program poradenství, jež je součástí školního vzdělávacího programu.


Minimální preventivní program pro školní rok 2017/18 PDF


investice do rozvoje vzdělávání




Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ