home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Projekt „Učebna společenských věd“

Finanční podpora: Nadační fond Tesco
Garanti projektu: PaedDr. Roman Gregor, Mgr. Petra Janovská, Mgr. Zdenka Bártová
Nadační fond Tesco

Charakteristika projektu:

V rámci projektu vybudujeme za podpory Nadačního fondu Tesco učebnu společenských věd pro studenty všech oborů naší školy. Se zavedením Školního vzdělávacího programu k 1. 9. 2009 jsme navýšili hodinovou dotaci společenskovědních předmětů. Tyto kroky jsme učinili na základě zvýšení požadavků na všeobecný přehled středoškolských absolventů i s ohledem na novou koncepci státní maturity. Naše škola rovněž spolupracuje s řadou organizací a institucí (např. Člověk v tísni, ADRA, Parlament ČR), od kterých získává množství interaktivních didaktických materiálů.
Současná mládež má sice zkušenosti s používáním PC, má ale nedostatky v přímé komunikaci (face to face), v prezentaci svých názorů před skupinou osob a v hodnocení různých mediálních produktů. Vybudováním této učebny a využitím didaktických pomůcek, které již naše škola vlastní, bychom chtěli dosáhnout zlepšení výše uvedeného stavu.


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ