home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Projekty v rámci výzvy 56

MŠMT vyhlásilo v dubnu 2015 projekt OPVK s cílem zvýšit kvalitu ve vzdělávání v oblastech:
  • Zkvalitnění čtenářské gramotnosti
  • Zlepšení jazykových kompetencí žáků i učitelů
  • Stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí
Naše škola se zapojila do prvních dvou aktivit a vyslala do anglicky a německy mluvících zemí celkem 8 pedagogů, z toho 6 do Velké Británie a 2 do Mnichova. Spolu s učiteli má možnost zvýšit svoje zkušenosti v konverzaci v angličtině také 10 našich žáků napříč všemi ročníky a obory a v německém jazyce rovněž 10 žáků napříč všemi ročníky ze spektra ekonomicky zaměřených oborů na škole.


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ