home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Studijní obory


Škola má vypracovány školní vzdělávací programy s účinností od 1. 9. 2009 pro všechny tři obory vzdělávání - obchodní akademie, ekonomické lyceum, zdravotnický asistent.
ŠVP jsou dostupné v kanceláři na adrese školy každému, kdo má zájem seznámit se s jejich obsahem.

78 - 42 - M/02 - ekonomické lyceum

4-letý studijní obor ekonomického směru ukončený maturitou, pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou. Ekonomické lyceum je obor vhodný pro ty žáky, kteří uvažují o studiu na vysokých a vyšších odborných školách.

63 - 41 - M/02 - obchodní akademie

4-letý studijní obor ekonomického směru ukončený maturitou pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou.

53-41-M/01 - zdravotnický asistent

4-letý studijní obor pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou, zařazený do kategorie oborů ošetřovatelství. Připravuje žáky, chlapce i dívky, pro uplatnění v ošetřovatelské péči ve zdravotnických zařízeních.


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ