home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Informace o škole

Název školy:   Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace

Adresa školy:Nad Čertovkou 18, Blansko, 678 01
Identifikátor zařízení (REDIZO):600 013 243
Identifikační číslo (IČO):620 73 176

Zřizovatel:   Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Novou zřizovací listinu vydala Rada Jihomoravského kraje pod č.j. 98/112 dne 16. 5. 2005

Hlavní účel:   Příspěvková organizace vykonává činnost střední školy. Příspěvková organizace jako střední škola poskytuje střední vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními části čtvrté, a prováděcími předpisy k němu.

Studijní obory:


Školní vzdělávací programy - od 1.9.2009
63-41-M/02 Obchodní akademie
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
53-41-M/01 Zdravotnický asistent

investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ