home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Aktivity předmětové komise anglického jazyka měsíc za měsícem

Výuka anglického jazyka na naší škole se v souladu s RVP a ŠVP neomezuje pouze na rozvíjení poslechových, písemných a komunikativních dovedností, na porozumění textu, prezentaci slovní zásoby, výklad gramatiky nebo testování. Její součástí je i rozšiřování znalostí žáků o světě a vedení žáků k chápání a respektování tradic, zvyků a odlišných sociálních a kulturních hodnot jiných národů – v našem případě anglicky mluvících zemí.
Jsme si vědomi i faktu, že mnohým kreativním studentům chybí výtvarná nebo hudební výchova a že se mezi nimi najdou i literárně nadaní jedinci, jimž ne zcela vyhovuje striktnost strukturovaných písemných prací. Proto mezi aktivity předmětové komise anglického jazyka patří řada soutěží a drobných projektů, které se jako červená nitka vinou jednotlivými měsíci školního roku. Snažíme se nabízet takové činnosti, které dávají studentů příležitost projevit a uplatnit jejich dovednosti, vyjádřit jejich názory, pocity, touhy a plány, donutit je zamyslet se nad svým životem a uvědomit si a ocenit jeho skutečné hodnoty.
Vyhlašujeme různé literárně-výtvarné soutěže, jmenujme například „HOLIDAY SENSES“ spočívající ve vytvoření impresionistické, smyslové básně o prázdninách, „THANKSGIVING GRACE“, „CHRISTMAS MAGIC“, soutěž o nejzdařilejší vánoční akrostich, nebo „LIMERICK DAY“ založený na Knize plné nesmyslů Edwarda Leara. „HALLOWEEN MANIA“ může mít podobu vyřezávání dýňových lamp, pozvánek na kostýmový večírek i přehlídku strašidelných masek, nebo vše dohromady – to záleží na termínu podzimních prázdnin. Vzrůstající oblibě se těší lednový „WISH TREE“ nebo irským národním svátkem inspirovaný „ST. PATRICK´S DAY“. Nově se letos chystáme zařadit „VALENTINE´S POST“. Kdo ví, třeba dodáme nesmělým odvahy anonymně se vyjádřit anebo alespoň potěšíme adresáty milostných psaníček. Velikonoční „ESTER JOY“ je velmi akční. Koulení a hledání vajec má mezi studenty vždy velký úspěch, byť při něm musí v angličtině dávat instrukce a udávat směr „zaslepeným koulečům“. Milovníkům hudby a zpěvu pravidelně nabízíme „KARAOKE AFTERNOON SESSION“, obvykle tematicky zaměřené setkání s melodiemi a anglickými texty. Již jsme absolvovali zpěvy milostné, protiválečné či cestovatelské.
„ENGLISH FILM CLUB“ zatím na své pravidelné příznivce čeká, ale my věříme, že společné promítání filmů v originále a následná diskuse v anglickém jazyce si časem své fanoušky najde. Nesmíme zapomenout na anglické divadlo, kterého se pravidelně, dvakrát do roka, zúčastňuje celá škola. Obdivujeme schopnost vrstevníků našich studentů naučit se text a skloubit ho s pohybovou průpravou – i na naší škole je mezi vyučujícími nadšený divadelník, ale stejně jako filmový fanoušek čeká na studenty se stejnou krevní skupinou. Třeba to bude právě někdo ze žáků základních škol, kteří se na naší škole studovat teprve chystají.
Většina zmiňovaných aktivit je náplní předmětu seminář z anglického jazyka, který navazuje na učivo probírané v běžných hodinách anglického jazyka a prohlubuje ho, nebo se neupíná ke konkrétní vyučovací hodině.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům předmětové komise anglického jazyka, kteří mé občas bláznivé nápady se svými skupinami realizují, podílejí se na hodnocení a připravují výhry. Bez nich bych to nezvládla. A obrovské díky patří i všem studentům, kteří se do činnosti předmětové komise anglického jazyka aktivně zapojují.
Mgr. Jana Matušková, vedoucí předmětové komise anglického jazyka
29. 1. 2018

Foto - 60x

Aktivity předmětové komise anglického jazyka měsíc za měsícem Aktivity předmětové komise anglického jazyka měsíc za měsícem Aktivity předmětové komise anglického jazyka měsíc za měsícem


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ