home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Realizace projektu Erasmus+ 2017

NOVÉ NÁPADY

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie podporující spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Klade si za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností, propojit teoretickou odbornou výuku s praktickými zkušenostmi z podnikové sféry, prohloubit odbornou terminologii v cizím jazyce a případně navázat kontakty pro budoucí spolupráci.
Po několika neúspěšných pokusech se naší škole podařilo získat grant na dvě třítýdenní zahraniční stáže našich studentů oboru obchodní akademie a ekonomické lyceum. Díky tomuto grantu mohlo celkem 30 studentů získávat neocenitelné zkušenosti v reálných pracovních situacích.
Ve druhé vlně (od 12. listopadu do 3. prosince 2017) vycestovalo 16 studentů druhého až čtvrtého ročníku. Byli to ti, kteří úspěšně prošli náročným výběrovým řízením a kteří následně absolvovali povinnou jazykovou a kulturní přípravu v rozsahu 12 hodin.
Cesta do Dublinu se ukázala mnohem dramatičtější, než jsme očekávali. Co nás potkalo? Oznámení bomby na Florenci, zmizení tří studentů v útrobách pražského metra, status náhradníka v letadle pro jednu ze studentek, školení pro případ nutné evakuace pasažérů letadla nebo intenzivní pohovory úředníků s nezletilými studenty. Přes všechny nástrahy jsme po mnoha hodinách stanuli na březích Smaragdového ostrova, všichni účastníci výpravy byli přivítáni zástupci SWAN INSTITUTU, který pro nás praxi zajišťoval, a byli rozvezeni do hostitelských rodin, kde již byli očekáváni.
V pondělí 13. listopadu byli žáci seznámeni s podrobnostmi svého umístění a zúčastnili se zběžné orientační obhlídky centra Dublinu. Zjištění, že všechny cesty vedou na Grafton Street a že v případě nouze nejvyšší pomůžou různé chytré mobilní aplikace, většinu studentů uklidnilo. Naopak nepravidelnost intervalů městských autobusů, jízda vlevo, nekorespondující čísla a názvy zastávek, brzké šero a uniformita dublinské předměstské zástavby způsobily, že se nejčastější otázkou následujících tří týdnů stalo „kde zase jsem?“. Ztratili se postupně všichni, ale díky přátelskosti a všímavosti Dubliňanů a jejich neutuchající ochotě pomoci se dříve či později zase našli.
Studenti byli zaměstnáni ve 12 podnicích a institucích umístěných po celém Dublinu.
Patřily mezi ně:
Unipupil Limited
Maldron Hotel Parnell Square
Business Brave.Com/ WAY2PAY
Harvest
Techmatic Recycling Services Limited
SPAR
St. James’s Hospital
Joe Duffy, the Ultimate Driving Machine
Successful Media
Swan Institute
Chopped
Whitefriar Aungier Area Community Council
Během prvního, nejnáročnějšího a novinkami oplývajícího týdne pobytu provedla doprovodná osoba kontroly praxe. Případné problémy byly řešeny na místě a bez odkladu, došlo i na chlácholení, vysvětlování a ujišťování, že vše bude v pořádku. Přes počáteční kulturní šok však bylo evidentní, že se studenti se svým novým pracovním prostředím rychle sžívají, postupně získávají jistotu i důvěru svých dočasných zaměstnavatelů. Některým byla dopřána velká míra samostatnosti a zodpovědnosti, například jim byla poskytnuta přístupová hesla k účtům nebo měli možnost komunikovat s klienty. Ne vše bylo ideální, ale ani život samotný není jen o růžovém sadu a uchu lahodícím zpěvu ptáčků.
Následující dva týdny byly zcela v režii studentů samotných, neboť doprovodná osoba v sobotu odletěla zpět do České republiky. Zvládli to. Využili víkendy k výletům do okolí Dublinu i na západní pobřeží, nasáli atmosféru irských hospod, které nikdy nejsou klidné a tiché, vykoupili Primark a obchody se suvenýry, odvedli kus práce, posbírali důležité zkušenosti, kontakty a možná přátele na celý život, dostalo se jim pozvání strávit v Dublinu část prázdnin i nabídek stálejšího zaměstnání. A hlavně se v pořádku sami dopravili domů.
Zpětná vazba, kterou jsme od studentů získali, je převážně pozitivní. Ocenili nutnost postarat se sami o sebe, schopnost zorientovat se v cizojazyčném prostředí, možnost poznat novou kulturu, setkat se s novými lidmi a naučit se něco nového v praxi. Všichni s obdivem komentovali naprosto dokonalou povahu Irů, jejich slušnost, zdvořilost a nápomocnost. V neposlední řadě mnozí zmínili i fakt, že poprvé letěli letadlem a poprvé trávili svůj volný čas bez rodičů a s někým jiným než se svými nejbližšími přáteli, což rozhodně přispělo i k prohloubení vztahů mezi studenty napříč obory a ročníky.
Navzdory problémům, se kterými jsme se během realizace projektu během dvou let setkali, jsme vděční za tuto příležitost nabídnout našim studentům nezapomenutelné a neocenitelné zážitky, jakým jejich pobyt a práce v Irsku bezpochyby jsou. Budeme se i nadále snažit získat další granty, neboť jsme přesvědčeni o jejich nesmírné hodnotě pro život profesní, sociální i osobnostní.
Mgr. Jana Matušková, vedoucí předmětové komise anglického jazyka
24. 1. 2018

Foto - 48x

Realizace projektu Erasmus  2017 Realizace projektu Erasmus  2017 Realizace projektu Erasmus  2017


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ