home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Olympiáda lidských práv

V letošním roce jsem se účastnila školního kola Olympiády lidských práv a postoupila do finálového kola, které se konalo v Magistrátu hl. města Prahy. Letošní ročník soutěže byl zaměřen na lidskoprávní problémy jako jsou: eutanazie, interrupce, povinného očkování a bezplatná zdravotní péčei. Témata, která jsou v dnešní společnosti poměrně často diskutovaná. Před začátkem naší práce bylo zdůrazněno, že žádný názor není špatný. Odborná porota, která se skládala z 10 porotců, hodnotila především naše argumentační schopnosti.
Volný čas po napsání esejí byl vyplněn prezentacemi a workshopy. Svoji tvář představila nezisková organizace UNICEF, která se zabývá ochranou a zlepšením životních podmínek děti a podporou jejich rozvoje. Dále také například Amnesty International usilující o dodržování lidských práv po celém světě.
Do druhého kola jsem bohužel nepostoupila, ale získala jsem nové zkušenosti. Některé z prezentací mi dokázali ještě více otevřít pohled na svět.
Na závěr chci poděkovat paní učitelce Zdence Bártové, která mě na soutěž doprovodila a byla mou oporou během celého dne.
Marie Hořavová
studentka třídy O2
5. 12. 2017investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ