home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Mezinárodní soutěž „BEST IN ENGLISH“ na OA a SZdŠ v Blansku

successfully = úspěšně

OA a SZdŠ v Blansku se již několikátým rokem tradičně zapojuje do prestižní mezinárodní soutěže v anglickém jazyce, pořádanou pod názvem „Best in English“ (bestinenglish.org). V roce 2016 se této soutěže zúčastnilo 15 107 studentů z 683 škol z 28 zemí světa.
Hodinový profesionální online test na úrovni B1-C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, připravovaný jazykovou školou AKCENT International House v Praze, mapuje dovednosti studentů středních škol (v ČR i v zahraničí) v poslechu a čtení s porozuměním a v oblasti jazykové kompetence.
Zatímco studenti 3. a 4. ročníků vnímají účast v této soutěži jako „trénink“ k maturitnímu didaktickému testu, žáci 1. a 2. ročníků svou účastí projevují odvahu utkat se v přátelském klání o co nejlepší bodové hodnocení se služebně staršími spolužáky. Všichni získají absolvováním Best in English představu o koncepci a obsahu mezinárodních zkoušek v angličtině.
Bodový zisk účastníků soutěže se bezprostředně po absolvování testu zobrazí studentům na monitorech, výsledek je přímo v učebně zaznamenán přítomným pedagogem, a následně je vyhodnoceno 1. – 3. pořadí (dle počtu získaných bodů) v rámci naší školy.
Tři studentky prvních ročníků (Veronika Kudličková (Z1), Tereza Pernicová (O1), a Viola Štrajtová (O1) dosáhly v testu šedesátibodové hranice z maximálně možného počtu 98 bodů. Vzhledem k tomu, že žáci ze základní školy by měli přijít na střední školu s úrovní angličtiny A2 (a ne všichni A2 skutečně dosahují), jsou tyto výsledky našich nejmladších studentek pro nás příjemným překvapením.
Pochvalu za aktivitu, zájem, odhodlání, účast v soutěži a dosažené bodové hodnocení si zaslouží všech 30 účastníků soutěže ze všech ročníků a oborů naší školy.
První – třetí místo obhájili (a věcné ceny obdrží) naši maturanti: zlatou pozici, s dosaženým počtem 81,5 bodu, získala Martina Vašířová (O4), stříbrné místo patří Petru Novotnému z E4 (79,5 bodu) a bronzovou příčku, se ziskem 78,5 bodu, obsadila Irena Sedláková (O4).
Vítězům i všem zúčastněným k jejich výkonům srdečně blahopřejeme.
Ing. Bc. Jolana Havlová
vyučující AJ a EKO, třídní učitelka O4
2. 12. 2017

Foto - 5x

Mezinárodní soutěž „BEST IN ENGLISH“ Mezinárodní soutěž „BEST IN ENGLISH“ Mezinárodní soutěž „BEST IN ENGLISH“


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ